ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) Printed Electronics: Room (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Takeo Minari, Yuki Kanehara, Chuan Liu, Kenji Sakamoto, Takeshi Yasuda, Asuka Yaguchi, Shigemi Tsukada, Kei Kashizaki, Masayuki Kanehara

2) Ionene Hydrogels: Synergistic Computational (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
J

3) Cellular Solids: Three (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Eric B. Duoss, Todd H. Weisgraber, Keith Hearon, Cheng Zhu, Ward Small, Thomas R. Metz, John J. Vericella, Holly D. Barth, Joshua D. Kuntz, Robert S. Maxwell, Christopher M. Spadaccini, Thomas S. Wilson

4) Graphene: Oxygen (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Petr

5) Graphene Oxide: Ultrafast Fabrication of Covalently Cross (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Wubo Wan, Lingli Li, Zongbin Zhao, Han Hu, Xiaojuan Hao, David A. Winkler, Lingcong Xi, Timothy C. Hughes, Jieshan Qiu

6) Magnetic Coatings: Reconfigurable Anisotropic Coatings via Magnetic Field (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Alexander Tokarev, Yu Gu, Andrey Zakharchenko, Oleksandr Trotsenko, Igor Luzinov, Konstantin G. Kornev, Sergiy Minko

7) Organic Electronics: Doping (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Qi Wang, Iain W. H. Oswald, Michael R. Perez, Huiping Jia, Ahmed A. Shahub, Qiquan Qiao, Bruce E. Gnade, Mohammad A. Omary

8) Chemotherapy: Polymer Nanoparticles Encased in a Cyclodextrin Complex Shell for Potential Site (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Guillermo U. Ruiz

9) Membranes: Ultrathin Polymer Films with Intrinsic Microporosity: Anomalous Solvent Permeation and High Flux Membranes (Adv. Funct. Mater. 30/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Patricia Gorgojo, Santanu Karan, Him Cheng Wong, Maria F. Jimenez

10) Polymer Physics: Impact of Substrate and Processing on Confinement of Nafion Thin Films (Adv. Funct. Mater. 30/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Ahmet Kusoglu, Douglas Kushner, Devproshad K. Paul, Kunal Karan, Michael A. Hickner, Adam Z. Weber

11) Live Cell Imaging: 3 (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Aaron M. Keller, Yagnaseni Ghosh, Matthew S. DeVore, Mary E. Phipps, Michael H. Stewart, Bridget S. Wilson, Diane S. Lidke, Jennifer A. Hollingsworth, James H. Werner

12) Cancer Treatment: Ultrasmall Phosphorescent Polymer Dots for Ratiometric Oxygen Sensing and Photodynamic Cancer Therapy (Adv. Funct. Mater. 30/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 8th 2014
Huifang Shi, Xing Ma, Qiang Zhao, Bin Liu, Qiuyu Qu, Zhongfu An, Yanli Zhao, Wei Huang

13) Back to Basics: Exploiting the Innate Physico (Advanced Functional Materials) Friday August 1st 2014
Chor Yong Tay, Magdiel Inggrid Setyawati, Jianping Xie, Wolfgang J. Parak, David Tai Leong

14) Antireflection: Fabrication of Periodic Nanostructure Assemblies by Interfacial Energy Driven Colloidal Lithography (Adv. Funct. Mater. 29/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 1st 2014
A. Dev, B. Dev Choudhury, A. Abedin, S. Anand

15) Magnetic Nanoparticles: Hierarchically Structured Magnetic Nanoconstructs with Enhanced Relaxivity and Cooperative Tumor Accumulation (Adv. Funct. Mater. 29/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 1st 2014
Ayrat Gizzatov, Jaehong Key, Santosh Aryal, Jeyarama Ananta, Antonio Cervadoro, Anna Lisa Palange, Matteo Fasano, Cinzia Stigliano, Meng Zhong, Daniele Di Mascolo, Adem Guven, Eliodoro Chiavazzo, Pietro Asinari, Xuewu Liu, Mauro Ferrari, Lon J. Wilson, Paolo Decuzzi

16) Biomimetics: Bioinspired Fabrication of Superhydrophobic Graphene Films by Two (Advanced Functional Materials) Friday August 1st 2014
Hao

17) Microfluidics: Surface Textured Polymer Fibers for Microfluidics (Adv. Funct. Mater. 29/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 1st 2014
Adem Yildirim, Muhammad Yunusa, Fahri Emre Ozturk, Mehmet Kanik, Mehmet Bayindir

18) Photoconversion: Gold(III) Corroles for High Performance Organic Solar Cells (Adv. Funct. Mater. 29/2014) (Advanced Functional Materials) Friday August 1st 2014
Shiu

19) Robotics: Three (Advanced Functional Materials) Saturday July 19th 2014
Eric Diller, Metin Sitti

20) Organic Nanoparticles: Tetrahydro[5]helicene (Advanced Functional Materials) Saturday July 19th 2014
Meng Li, Li

21) Nanotubes: Chemical Sharpening, Shortening, and Unzipping of Boron Nitride Nanotubes (Adv. Funct. Mater. 28/2014) (Advanced Functional Materials) Saturday July 19th 2014
Yunlong Liao, Zhongfang Chen, John W. Connell, Catharine C. Fay, Cheol Park, Jae

22) Cancer Therapy: Multifunctional Graphene Oxide (Advanced Functional Materials) Saturday July 19th 2014
Yu Chen, Pengfei Xu, Zhu Shu, Meiying Wu, Lianzhou Wang, Shengjian Zhang, Yuanyi Zheng, Hangrong Chen, Jin Wang, Yaping Li, Jianlin Shi

23) Gallium Nitride: Cubic Phase GaN on Nano (Advanced Functional Materials) Saturday July 19th 2014
Can Bayram, John A. Ott, Kuen

24) Cancer Treatment: Novel Insights into Combating Cancer Chemotherapy Resistance Using a Plasmonic Nanocarrier: Enhancing Drug Sensitiveness and Accumulation Simultaneously with Localized Mild Photothermal Stimulus of Femtosecond Pulsed Laser (Adv. Funct. Mater. 27/2014) (Advanced Functional Materials) Monday July 14th 2014
Liming Wang, Xiaoying Lin, Jing Wang, Zhijian Hu, Yinglu Ji, Shuai Hou, Yuliang Zhao, Xiaochun Wu, Chunying Chen

25) Memory: High (Advanced Functional Materials) Monday July 14th 2014
Yu

26) Donor (Advanced Functional Materials) Monday July 14th 2014
Hewei Luo, Songjie Chen, Zitong Liu, Chuang Zhang, Zhengxu Cai, Xin Chen, Guanxin Zhang, Yongsheng Zhao, Silvio Decurtins, Shi

27) Graphene: Hierarchical Graphene (Advanced Functional Materials) Monday July 14th 2014
Qing

28) Electrochemistry: Development and Simulation of Sulfur (Advanced Functional Materials) Monday July 14th 2014
Drew Higgins, Md Ariful Hoque, Min Ho Seo, Rongyue Wang, Fathy Hassan, Ja

29) Nano (Advanced Functional Materials) Monday July 14th 2014
Yachin Ivry, Colm Durkan, Daping Chu, James F. Scott

30) Sensors: Single (Advanced Functional Materials) Tuesday July 8th 2014
Xue

31) Solar Cells: Pulsed Laser Ablation Based Synthesis of PbS (Advanced Functional Materials) Tuesday July 8th 2014
I. Ka, B. Gonfa, V. Le Borgne, D. Ma, M. A. El Khakani

32) Upconversion: Simultaneous Realization of Phase/Size Manipulation, Upconversion Luminescence Enhancement, and Blood Vessel Imaging in Multifunctional Nanoprobes Through Transition Metal Mn2+ Doping (Adv. Funct. Mater. 26/2014) (Advanced Functional Materials) Tuesday July 8th 2014
Songjun Zeng, Zhigao Yi, Wei Lu, Chao Qian, Haibo Wang, Ling Rao, Tianmei Zeng, Hongrong Liu, Huijing Liu, Bin Fei, Jianhua Hao

33) Drug Delivery: Polylactide (Advanced Functional Materials) Tuesday July 8th 2014
Robert Dorresteijn, Nils Billecke, Mischa Schwendy, Sabine P

34) Magnetization Reversal in CsNiIICrIII(CN)6 Coordination Nanoparticles: Unravelling Surface Anisotropy and Dipolar Interaction Effects (Advanced Functional Materials) Friday June 27th 2014
Yoann Prado, Sandra Mazerat, Eric Rivi

35) Metal (Advanced Functional Materials) Friday June 27th 2014
Gerardo Majano, Oliver Martin, Markus Hammes, Stef Smeets, Christian Baerlocher, Javier P

36) Water Treatment: Sponge (Advanced Functional Materials) Friday June 27th 2014
Zhi

37) Biomedical Sensors: Materials and Designs for Wireless Epidermal Sensors of Hydration and Strain (Adv. Funct. Mater. 25/2014) (Advanced Functional Materials) Friday June 27th 2014
Xian Huang, Yuhao Liu, Huanyu Cheng, Woo

38) Organic Electronics: Spatial Mapping of Morphology and Electronic Properties of Air (Advanced Functional Materials) Friday June 27th 2014
Shaurjo Biswas, Yongsoo Yang, Christian M. Schlep

39) Conjugated Polymers of Intrinsic Microporosity (C (Advanced Functional Materials) Wednesday June 25th 2014
Ge Cheng, Baltasar Bonillo, Reiner S. Sprick, Dave J. Adams, Tom Hasell, Andrew I. Cooper

40) Interfaces: Structure and Disorder in Squaraine (Advanced Functional Materials) Friday June 20th 2014
Yao

41) Crystallization: Nanoparticle Growth via Concentration Gradients Generated by Enzyme Nanopatterns (Adv. Funct. Mater. 24/2014) (Advanced Functional Materials) Friday June 20th 2014
Roberto de la Rica, Erhan Bat, Karla L. Herpoldt, Hai

42) Thermochromic Sensors: Construction and Molecular Understanding of an Unprecedented, Reversibly Thermochromic Bis (Advanced Functional Materials) Friday June 20th 2014
Songyi Lee, Joonseong Lee, Minji Lee, Yu Kyung Cho, Junwoo Baek, Jinwook Kim, Sungnam Park, Myung Hwa Kim, Rakwoo Chang, Juyoung Yoon

43) Optical Waveguiding: Remote Biosensing with Polychromatic Optical Waveguide Using Blue Light (Advanced Functional Materials) Friday June 20th 2014
Eun Hei Cho, Bong

44) Organic Electronics: (Advanced Functional Materials) Friday June 20th 2014
Deyang Ji, Lang Jiang, Yunlong Guo, Huanli Dong, Jianpu Wang, Huajie Chen, Qing Meng, Xiaolong Fu, Guofeng Tian, Dezhen Wu, Gui Yu, Yunqi Liu, Wenping Hu

45) Charge Transport: Dynamic Control Over Electronic Transport in 3D Bulk Nanographene via Interfacial Charging (Adv. Funct. Mater. 23/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday June 12th 2014
Subho Dasgupta, Di Wang, Christian K

46) Stretchable Electronics: Direct Writing of Gallium (Advanced Functional Materials) Thursday June 12th 2014
J. William Boley, Edward L. White, George T.

47) Transparent Electronics: Photo (Advanced Functional Materials) Thursday June 12th 2014
Seongpil Chang, Yun Seon Do, Jong

48) Magnets: Artificial Magnetic Bacteria: Living Magnets at Room Temperature (Adv. Funct. Mater. 23/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday June 12th 2014
Miguel Mart

49) Carbon Nanotubes: Continuous Band (Advanced Functional Materials) Thursday June 5th 2014
Hidekazu Shimotani, Satoshi Tsuda, Hongtao Yuan, Yohei Yomogida, Rieko Moriya, Taishi Takenobu, Kazuhiro Yanagi, Yoshihiro Iwasa

50) Drug Delivery: Multi (Advanced Functional Materials) Thursday June 5th 2014
Jie Wei, Xiao

51) Flexible Electronics: Inkjet Printed Negative Supercapacitors: Synthesis of Polyaniline (Advanced Functional Materials) Thursday June 5th 2014
Alessandro Chiolerio, Sergio Bocchini, Samuele Porro

52) Flexible Electronics: Wearable, Human (Advanced Functional Materials) Thursday June 5th 2014
Wataru Honda, Shingo Harada, Takayuki Arie, Seiji Akita, Kuniharu Takei

53) Organic Electronics: Feel the Heat: Nonlinear Electrothermal Feedback in Organic LEDs (Adv. Funct. Mater. 22/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday June 5th 2014
Axel Fischer, Thomas Koprucki, Klaus G

54) Water Splitting: Ultrasmall Dispersible Crystalline Nickel Oxide Nanoparticles as High (Advanced Functional Materials) Monday June 2nd 2014
Ksenia Fominykh, Johann M. Feckl, Johannes Sicklinger, Markus D

55) MnO2: Morphological and Electrochemical Cycling Effects in MnO2 Nanostructures by 3D Electron Tomography (Adv. Funct. Mater. 21/2014) (Advanced Functional Materials) Monday June 2nd 2014
Wei Chen, Raghavan B. Rakhi, Qingxiao Wang, Mohamed N. Hedhili, Husam N. Alshareef

56) Carbon Nanofibers: High (Advanced Functional Materials) Monday June 2nd 2014
Xuan Wang, Natnael Behabtu, Colin C. Young, Dmitri E. Tsentalovich, Matteo Pasquali, Junichiro Kono

57) Nanospacers: Highly Intensified Surface Enhanced Raman Scattering by Using Monolayer Graphene as the Nanospacer of Metal Film (Advanced Functional Materials) Monday June 2nd 2014
Xuanhua Li, Wallace C. H. Choy, Xingang Ren, Di Zhang, Haifei Lu

58) Fog Collection: Facile and Large (Advanced Functional Materials) Monday June 2nd 2014
Moyuan Cao, Jie Ju, Kan Li, Shixue Dou, Kesong Liu, Lei Jiang

59) Flexible Electronics: Hierarchical NiMn Layered Double Hydroxide/Carbon Nanotubes Architecture with Superb Energy Density for Flexible Supercapacitors (Adv. Funct. Mater. 20/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday May 22nd 2014
Jingwen Zhao, Jiale Chen, Simin Xu, Mingfei Shao, Qiang Zhang, Fei Wei, Jing Ma, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan

60) Carbon Black: Microencapsulated Carbon Black Suspensions for Restoration of Electrical Conductivity (Adv. Funct. Mater. 20/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday May 22nd 2014
Sen Kang, Amanda R. Jones, Jeffrey S. Moore, Scott R. White, Nancy R. Sottos

61) Sensors: Strain (Advanced Functional Materials) Thursday May 22nd 2014
Mohammad Ziabari Seyedin, Joselito M. Razal, Peter C. Innis, Gordon G. Wallace

62) Doped Graphene: Hybrid of Iron Nitride and Nitrogen (Advanced Functional Materials) Thursday May 22nd 2014
Han Yin, Chenzhen Zhang, Fei Liu, Yanglong Hou

63) Anodes: Unusual Formation of ZnCo2O4 3D Hierarchical Twin Microspheres as a High (Advanced Functional Materials) Thursday May 22nd 2014
Jing Bai, Xiaogang Li, Guangzeng Liu, Yitai Qian, Shenglin Xiong

64) Drug Delivery: Cancer (Advanced Functional Materials) Thursday May 15th 2014
Lizhen He, Yanyu Huang, Huili Zhu, Guanhua Pang, Wenjie Zheng, Yum

65) Graphene: Tunable Decoration of Reduced Graphene Oxide with Au Nanoparticles for the Oxygen Reduction Reaction (Adv. Funct. Mater. 19/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday May 15th 2014
Sung

66) Carbon: Nanoarchitectured Graphene/CNT@Porous Carbon with Extraordinary Electrical Conductivity and Interconnected Micro/Mesopores for Lithium (Advanced Functional Materials) Thursday May 15th 2014
Hong

67) Emission: Highly Fluorescent and Color (Advanced Functional Materials) Thursday May 15th 2014
Jong H. Kim, Byeong

68) Cancer Treatment: Photothermal Killing of Cancer Cells by the Controlled Plasmonic Coupling of Silica (Advanced Functional Materials) Thursday May 15th 2014
Georgios A. Sotiriou, Fabian Starsich, Athanasia Dasargyri, Moritz C. Wurnig, Frank Krumeich, Andreas Boss, Jean

69) Nanogenerators: Large (Advanced Functional Materials) Thursday May 8th 2014
Chang Kyu Jeong, Kwi

70) Click Chemistry: Click Chemistry in Materials Science (Adv. Funct. Mater. 18/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday May 8th 2014
Weixian Xi, Timothy F. Scott, Christopher J. Kloxin, Christopher N. Bowman

71) Metal Oxides: Mesoporous NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Carbon Textiles as Binder (Advanced Functional Materials) Thursday May 8th 2014
Laifa Shen, Qian Che, Hongsen Li, Xiaogang Zhang

72) Porous Materials: Controlling the Optical, Electrical and Chemical Properties of Carbon Inverse Opal by Nitrogen Doping (Adv. Funct. Mater. 18/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday May 8th 2014
Aar

73) Nanoporous Sorbents: Nanostructured Hybrid Materials for the Selective Recovery and Enrichment of Rare Earth Elements (Adv. Funct. Mater. 18/2014) (Advanced Functional Materials) Thursday May 8th 2014
Justyna Florek, Fran

74) Surface Chemistry: Bio (Advanced Functional Materials) Thursday May 8th 2014
Xu Jin, Bairu Shi, Lichen Zheng, Xiaohan Pei, Xiyao Zhang, Ziqi Sun, Yi Du, Jung Ho Kim, Xiaolin Wang, Shixue Dou, Kesong Liu, Lei Jiang

75) Three (Advanced Functional Materials) Friday May 2nd 2014
Eric B. Duoss, Todd H. Weisgraber, Keith Hearon, Cheng Zhu, Ward Small, Thomas R. Metz, John J. Vericella, Holly D. Barth, Joshua D. Kuntz, Robert S. Maxwell, Christopher M. Spadaccini, Thomas S. Wilson

76) Cancer Treatment: Biocompatible, Uniform, and Redispersible Mesoporous Silica Nanoparticles for Cancer (Advanced Functional Materials) Friday May 2nd 2014
Quan Zhang, Xiaoling Wang, Pei

77) Transparent Electronics: All (Advanced Functional Materials) Friday May 2nd 2014
Areum Kim, Yulim Won, Kyoohee Woo, Sunho Jeong, Jooho Moon

78) Molecular Electronics: Redox (Advanced Functional Materials) Friday May 2nd 2014
Hyunhak Jeong, Dongku Kim, Gunuk Wang, Sungjun Park, Hanki Lee, Kyungjune Cho, Wang

79) Photocatalysis: Semiconductor Composites: Strategies for Enhancing Charge Carrier Separation to Improve Photocatalytic Activity (Adv. Funct. Mater. 17/2014) (Advanced Functional Materials) Friday May 2nd 2014
Roland Marschall

80) Drug Delivery: Dendron (Advanced Functional Materials) Friday May 2nd 2014
Yang Yang, Ryan M. Pearson, Oukseub Lee, Chan

81) Insights into Nanoscale Electrochemical Reduction in a Memristive Oxide: the Role of Three (Advanced Functional Materials) Saturday April 19th 2014
Christian Lenser, Marten Patt, Stephan Menzel, Annemarie K

82) Hybrid Materials: Strongly (Advanced Functional Materials) Wednesday April 16th 2014
In Young Kim, Suhye Park, Hyunseok Kim, Sungsu Park, Rodney S. Ruoff, Seong

83) Drug Delivery: Gel (Advanced Functional Materials) Wednesday April 16th 2014
Tianyue Jiang, Ran Mo, Adriano Bellotti, Jianping Zhou, Zhen Gu

84) Nanomembranes: Exfoliation of Threading Dislocation (Advanced Functional Materials) Wednesday April 16th 2014
Rami T. ElAfandy, Mohammed A. Majid, Tien Khee Ng, Lan Zhao, Dongkyu Cha, Boon S. Ooi

85) Rechargeable Batteries: Complex Hydrides for Electrochemical Energy Storage (Adv. Funct. Mater. 16/2014) (Advanced Functional Materials) Wednesday April 16th 2014
Atsushi Unemoto, Motoaki Matsuo, Shin

86) Antifouling: Vapor (Advanced Functional Materials) Wednesday April 16th 2014
Meng

87) Soft Robotics: Pneumatic Networks for Soft Robotics that Actuate Rapidly (Adv. Funct. Mater. 15/2014) (Advanced Functional Materials) Monday April 14th 2014
Bobak Mosadegh, Panagiotis Polygerinos, Christoph Keplinger, Sophia Wennstedt, Robert F. Shepherd, Unmukt Gupta, Jongmin Shim, Katia Bertoldi, Conor J. Walsh, George M. Whitesides

88) Transparent Electronics: Thermally Stable Transparent Resistive Random Access Memory based on All (Advanced Functional Materials) Monday April 14th 2014
Jie Shang, Gang Liu, Huali Yang, Xiaojian Zhu, Xinxin Chen, Hongwei Tan, Benlin Hu, Liang Pan, Wuhong Xue, Run

89) Hollow Spheres: MS2 (M = Co and Ni) Hollow Spheres with Tunable Interiors for High (Advanced Functional Materials) Monday April 14th 2014
Shengjie Peng, Linlin Li, Huiteng Tan, Ren Cai, Wenhui Shi, Chengchao Li, Subodh G. Mhaisalkar, Madhavi Srinivasan, Seeram Ramakrishna, Qingyu Yan

90) Bioactive Glass: Hierarchically Nanoporous Bioactive Glasses for High Efficiency Immobilization of Enzymes (Adv. Funct. Mater. 15/2014) (Advanced Functional Materials) Monday April 14th 2014
Wen He, Dandan Min, Xudong Zhang, Yang Zhang, Zhiying Bi, Yuanzheng Yue

91) Porous Materials: Copper Conversion into Cu(OH)2 Nanotubes for Positioning Cu3(BTC)2 MOF Crystals: Controlling the Growth on Flat Plates, 3D Architectures, and as Patterns (Adv. Funct. Mater. 14/2014) (Advanced Functional Materials) Friday April 4th 2014
Kenji Okada, Raffaele Ricco, Yasuaki Tokudome, Mark J. Styles, Anita J. Hill, Masahide Takahashi, Paolo Falcaro

92) Nanoparticles: Highly Luminescent ZnO Quantum Dots Made in a Nonthermal Plasma (Adv. Funct. Mater. 14/2014) (Advanced Functional Materials) Friday April 4th 2014
Patrick Felbier, Jihua Yang, Jens Theis, Richard William Liptak, Andrew Wagner, Axel Lorke, Gerd Bacher, Uwe Kortshagen

93) Porous Scaffolds: Bioinspired Scaffolds with Varying Pore Architectures and Mechanical Properties (Adv. Funct. Mater. 14/2014) (Advanced Functional Materials) Friday April 4th 2014
Michael M. Porter, Russ Imperio, Matthew Wen, Marc A. Meyers, Joanna McKittrick

94) Toward Macroscale, Isotropic Carbons with Graphene (Advanced Functional Materials) Wednesday April 2nd 2014
Marcus A. Worsley, Supakit Charnvanichborikarn, Elizabeth Montalvo, Swanee J. Shin, Elijah D. Tylski, James P. Lewicki, Art J. Nelson, Joe H. Satcher, Juergen Biener, Theodore F. Baumann, Sergei O. Kucheyev

95) Porous Fibers: Spinning Angora Rabbit Wool (Advanced Functional Materials) Tuesday April 1st 2014
Philipp R. Stoessel, Robert N. Grass, Antoni S

96) Supercapacitors: Integrated Photo (Advanced Functional Materials) Tuesday April 1st 2014
Jing Xu, Hui Wu, Linfeng Lu, Siu

97) Organic Electronics: Graphene (Advanced Functional Materials) Tuesday April 1st 2014
Byoung Hoon Lee, Jong

98) Ir Detectors: Ultrahigh Infrared Photoresponse from Core (Advanced Functional Materials) Tuesday April 1st 2014
Zejun Li, Zhenpeng Hu, Jing Peng, Changzheng Wu, Yuchen Yang, Feng Feng, Peng Gao, Jinlong Yang, Yi Xie

View: prev | next

#RealTimeChem:

Announcements:


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()