ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) Plasmonic Heating in Au Nanowires at Low Temperatures: The Role of Thermal Boundary Resistance (ACS NANO) Friday July 1st 2016
Pavlo Zolotavin, Alessandro Alabastri, Peter Nordlander, Douglas Natelson

2) Light-Driven Overall Water Splitting Enabled by a Photo-Dember Effect Realized on 3D Plasmonic Structures (ACS NANO) Thursday June 30th 2016
Min Chen, Jiajun Gu, Cheng Sun, Yixin Zhao, Ruoxi Zhang, Xinyuan You, Qinglei Liu, Wang Zhang, Yishi Su, Huilan Su, Di Zhang

3) Manipulation of Self-Assembled Nanostructure Dimensions in Molecular Janus Particles (ACS NANO) Thursday June 30th 2016
Hao Liu, Jiancheng Luo, Wenpeng Shan, Dong Guo, Jing Wang, Chih-Hao Hsu, Mingjun Huang, Wei Zhang, Bernard Lotz, Wen-Bin Zhang, Tianbo Liu, Kan Yue, Stephen Z. D. Cheng

4) Molecular Engineering of Acoustic Protein Nanostructures (ACS NANO) Thursday June 30th 2016
Anupama Lakshmanan, Arash Farhadi, Suchita P. Nety, Audrey Lee-Gosselin, Raymond W. Bourdeau, David Maresca, Mikhail G. Shapiro

5) Spontaneous Self-Formation of 3D Plasmonic Optical Structures (ACS NANO) Thursday June 30th 2016
Inhee Choi, Yonghee Shin, Jihwan Song, SoonGweon Hong, Younggeun Park, Dongchoul Kim, Taewook Kang, Luke P. Lee

6) Color-Tunable Resonant Photoluminescence and Cavity-Mediated Multistep Energy Transfer Cascade (ACS NANO) Thursday June 30th 2016
Daichi Okada, Takashi Nakamura, Daniel Braam, Thang Duy Dao, Satoshi Ishii, Tadaaki Nagao, Axel Lorke, Tatsuya Nabeshima, Yohei Yamamoto

7) Intracellular Self-Assembly of Cyclic d-Luciferin Nanoparticles for Persistent Bioluminescence Imaging of Fatty Acid Amide Hydrolase (ACS NANO) Wednesday June 29th 2016
Yue Yuan, Fuqiang Wang, Wei Tang, Zhanling Ding, Lin Wang, Lili Liang, Zhen Zheng, Huafeng Zhang, Gaolin Liang

8) Quantitative Detection of MicroRNA in One Step via Next Generation Magnetic Relaxation Switch Sensing (ACS NANO) Wednesday June 29th 2016
Wenjing Lu, Yiping Chen, Zhong Liu, Wenbo Tang, Qiang Feng, Jiashu Sun, Xingyu Jiang

9) Controlling Interfacial Dynamics: Covalent Bonding versus Physical Adsorption in Polymer Nanocomposites (ACS NANO) Wednesday June 29th 2016
Adam P. Holt, Vera Bocharova, Shiwang Cheng, Alexander M. Kisliuk, B. Tyler White, Tomonori Saito, David Uhrig, J. P. Mahalik, Rajeev Kumar, Adam E. Imel, Thusitha Etampawala, Halie Martin, Nicole Sikes, Bobby G. Sumpter, Mark D. Dadmun, Alexei P. Sokolov

10) Atomic Layer Deposition of Al2O3 on WSe2 Functionalized by Titanyl Phthalocyanine (ACS NANO) Wednesday June 29th 2016
Jun Hong Park, Sara Fathipour, Iljo Kwak, Kasra Sardashti, Christopher F. Ahles, Steven F. Wolf, Mary Edmonds, Suresh Vishwanath, Huili Grace Xing, Susan K. Fullerton-Shirey, Alan Seabaugh, Andrew C. Kummel

11) Hierarchically Structured Fullerene C70 Cube for Sensing Volatile Aromatic Solvent Vapors (ACS NANO) Wednesday June 29th 2016
Partha Bairi, Kosuke Minami, Waka Nakanishi, Jonathan P. Hill, Katsuhiko Ariga, Lok Kumar Shrestha

12) Color-Pure Violet-Light-Emitting Diodes Based on Layered Lead Halide Perovskite Nanoplates (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Dong Liang, Yuelin Peng, Yongping Fu, Melinda J. Shearer, Jingjing Zhang, Jianyuan Zhai, Yi Zhang, Robert J. Hamers, Trisha L. Andrew, Song Jin

13) Structure and Dynamics of Confined Alcohol (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Pantelis Bampoulis, Jorn P. Witteveen, E. Stefan Kooij, Detlef Lohse, Bene Poelsema, Harold J. W. Zandvliet

14) Progress toward Light-Harvesting Self-Electrophoretic Motors: Highly Efficient Bimetallic Nanomotors and Micropumps in Halogen Media (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Flory Wong, Ayusman Sen

15) Scattering Optical Elements: Stand-Alone Optical Elements Exploiting Multiple Light Scattering (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Jongchan Park, Joong-Yeon Cho, Chunghyun Park, KyeoReh Lee, Heon Lee, Yong-Hoon Cho, YongKeun Park

16) Structural Changes In Cells Imaged by Soft X-ray Cryo-Tomography During Hepatitis C Virus Infection (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Ana Joaquina Pe

17) Electrochemically Programmable Plasmonic Antennas (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Shi Dong, Kai Zhang, Zhiping Yu, Jonathan A. Fan

18) Three-Axis Vector Nano Superconducting Quantum Interference Device (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Mari

19) Determination of Elemental Ratio in an Atomic Column by Electron Energy Loss Spectroscopy (ACS NANO) Tuesday June 28th 2016
Mitsutaka Haruta, Yoshiteru Hosaka, Noriya Ichikawa, Takashi Saito, Yuichi Shimakawa, Hiroki Kurata

20) Duplex Bioelectronic Tongue for Sensing Umami and Sweet Tastes Based on Human Taste Receptor Nanovesicles (ACS NANO) Monday June 27th 2016
Sae Ryun Ahn, Ji Hyun An, Hyun Seok Song, Jin Wook Park, Sang Hun Lee, Jae Hyun Kim, Jyongsik Jang, Tai Hyun Park

21) Minimalist Approach to Complexity: Templating the Assembly of DNA Tile Structures with Sequentially Grown Input Strands (ACS NANO) Monday June 27th 2016
Kai Lin Lau, Hanadi F. Sleiman

22) Electronic and Ionic Transport Dynamics in Organolead Halide Perovskites (ACS NANO) Monday June 27th 2016
Dehui Li, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Gongming Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan

23) Quantitative Differentiation of Cell Surface-Bound and Internalized Cationic Gold Nanoparticles Using Mass Spectrometry (ACS NANO) Monday June 27th 2016
Singyuk Hou, Kristen N. Sikora, Rui Tang, Yuanchang Liu, Yi-Wei Lee, Sung Tae Kim, Ziwen Jiang, Richard W. Vachet, Vincent M. Rotello

24) Dynamic Surfaces for the Study of Mesenchymal Stem Cell Growth through Adhesion Regulation (ACS NANO) Monday June 27th 2016
Jemma N. Roberts, Jugal Kishore Sahoo, Laura E. McNamara, Karl V. Burgess, Jingli Yang, Enateri V. Alakpa, Hilary J. Anderson, Jake Hay, Lesley-Anne Turner, Stephen J. Yarwood, Mischa Zelzer, Richard O. C. Oreffo, Rein V. Ulijn, Matthew J. Dalby

25) Atomistic Interrogation of B (ACS NANO) Friday June 24th 2016
Theanne Schiros, Dennis Nordlund, Lucia Palova, Liuyan Zhao, Mark Levendorf, Cherno Jaye, David Reichman, Jiwoong Park, Mark Hybertsen, Abhay Pasupathy

26) Ultrastrong Freestanding Graphene Oxide Nanomembranes with Surface-Enhanced Raman Scattering Functionality by Solvent-Assisted Single-Component Layer-by-Layer Assembly (ACS NANO) Friday June 24th 2016
Rui Xiong, Kesong Hu, Shuaidi Zhang, Canhui Lu, Vladimir V. Tsukruk

27) Electrochemical Functionalization of Graphene at the Nanoscale with Self-Assembling Diazonium Salts (ACS NANO) Friday June 24th 2016
Zhenyuan Xia, Francesca Leonardi, Marco Gobbi, Yi Liu, Vittorio Bellani, Andrea Liscio, Alessandro Kovtun, Rongjin Li, Xinliang Feng, Emanuele Orgiu, Paolo Samori

28) Dehalogenative Homocoupling of Terminal Alkynyl Bromides on Au(111): Incorporation of Acetylenic Scaffolding into Surface Nanostructures (ACS NANO) Friday June 24th 2016
Qiang Sun, Liangliang Cai, Honghong Ma, Chunxue Yuan, Wei Xu

29) Efficient Targeting of Adipose Tissue Macrophages in Obesity with Polysaccharide Nanocarriers (ACS NANO) Thursday June 23rd 2016
Liang Ma, Tzu-Wen Liu, Matthew A. Wallig, Iwona T. Dobrucki, Lawrence W. Dobrucki, Erik R. Nelson, Kelly S. Swanson, Andrew M. Smith

30) Soft Crystals in Flatland: Unraveling Epitaxial Growth (ACS NANO) Thursday June 23rd 2016
Michael D. Ward

31) Carbon Nanotube Self-Gating Diode and Application in Integrated Circuits (ACS NANO) Thursday June 23rd 2016
Jia Si, Lijun Liu, Fanglin Wang, Zhiyong Zhang, Lian-Mao Peng

32) Effect of Core/Shell Interface on Carrier Dynamics and Optical Gain Properties of Dual-Color Emitting CdSe/CdS Nanocrystals (ACS NANO) Wednesday June 22nd 2016
Valerio Pinchetti, Francesco Meinardi, Andrea Camellini, Gianluca Sirigu, Sotirios Christodoulou, Wan Ki Bae, Francesco De Donato, Liberato Manna, Margherita Zavelani-Rossi, Iwan Moreels, Victor I. Klimov, Sergio Brovelli

33) Air-Stable n-Doping of WSe2 by Anion Vacancy Formation with Mild Plasma Treatment (ACS NANO) Wednesday June 22nd 2016
Mahmut Tosun, Leslie Chan, Matin Amani, Tania Roy, Geun Ho Ahn, Peyman Taheri, Carlo Carraro, Joel W. Ager, Roya Maboudian, Ali Javey

34) Microenvironment-Driven Bioelimination of Magnetoplasmonic Nanoassemblies and Their Multimodal Imaging-Guided Tumor Photothermal Therapy (ACS NANO) Wednesday June 22nd 2016
Linlin Li, Shiyan Fu, Chuanfang Chen, Xuandong Wang, Changhui Fu, Shu Wang, Weibo Guo, Xin Yu, Xiaodi Zhang, Zhirong Liu, Jichuan Qiu, Hong Liu

35) Interlayer Coupling in Twisted WSe2/WS2 Bilayer Heterostructures Revealed by Optical Spectroscopy (ACS NANO) Tuesday June 21st 2016
Kai Wang, Bing Huang, Mengkun Tian, Frank Ceballos, Ming-Wei Lin, Masoud Mahjouri-Samani, Abdelaziz Boulesbaa, Alexander A. Puretzky, Christopher M. Rouleau, Mina Yoon, Hui Zhao, Kai Xiao, Gerd Duscher, David B. Geohegan

36) Wedge Dyakonov Waves and Dyakonov Plasmons in Topological Insulator Bi2Se3 Probed by Electron Beams (ACS NANO) Tuesday June 21st 2016
Nahid Talebi, Cigdem Ozsoy-Keskinbora, Hadj M. Benia, Klaus Kern, Christoph T. Koch, Peter A. van Aken

37) Radio Frequency Transistors Using Aligned Semiconducting Carbon Nanotubes with Current-Gain Cutoff Frequency and Maximum Oscillation Frequency Simultaneously Greater than 70 GHz (ACS NANO) Tuesday June 21st 2016
Yu Cao, Gerald J. Brady, Hui Gui, Chris Rutherglen, Michael S. Arnold, Chongwu Zhou

38) High-Efficiency Light-Emitting Diodes of Organometal Halide Perovskite Amorphous Nanoparticles (ACS NANO) Tuesday June 21st 2016
Jun Xing, Fei Yan, Yawen Zhao, Shi Chen, Huakang Yu, Qing Zhang, Rongguang Zeng, Hilmi Volkan Demir, Xiaowei Sun, Alfred Huan, Qihua Xiong

39) Preventing Plasmon Coupling between Gold Nanorods Improves the Sensitivity of Photoacoustic Detection of Labeled Stem Cells in Vivo (ACS NANO) Monday June 20th 2016
Joan Comenge, Oihane Fragueiro, Jack Sharkey, Arthur Taylor, Marie Held, Neal C. Burton, Brian Kevin Park, Bettina Wilm, Patricia Murray, Mathias Brust, Raphae

40) Petascale Simulations of the Morphology and the Molecular Interface of Bulk Heterojunctions (ACS NANO) Monday June 20th 2016
Jan-Michael Y. Carrillo, Zach Seibers, Rajeev Kumar, Michael A. Matheson, John F. Ankner, Monojoy Goswami, Kiran Bhaskaran-Nair, William A. Shelton, Bobby G. Sumpter, S. Michael Kilbey

41) Strategy to Boost the Efficiency of Mixed-Ion Perovskite Solar Cells: Changing Geometry of the Hole Transporting Material (ACS NANO) Monday June 20th 2016
Jinbao Zhang, Bo Xu, Malin B. Johansson, Nick Vlachopoulos, Gerrit Boschloo, Licheng Sun, Erik M. J. Johansson, Anders Hagfeldt

42) Tunable Sub-nanopores of Graphene Flake Interlayers with Conductive Molecular Linkers for Supercapacitors (ACS NANO) Monday June 20th 2016
Keunsik Lee, Yeoheung Yoon, Yunhee Cho, Sae Mi Lee, Yonghun Shin, Hanleem Lee, Hyoyoung Lee

43) In Vivo Dynamic Monitoring of Small Molecules with Implantable Polymer-Dot Transducer (ACS NANO) Monday June 20th 2016
Kai Sun, Ying Tang, Qiong Li, Shengyan Yin, Weiping Qin, Jiangbo Yu, Daniel T. Chiu, Yubin Liu, Zhen Yuan, Xuanjun Zhang, Changfeng Wu

44) Simulation-Guided 3D Nanomanufacturing via Focused Electron Beam Induced Deposition (ACS NANO) Friday June 17th 2016
Jason D. Fowlkes, Robert Winkler, Brett B. Lewis, Michael G. Stanford, Harald Plank, Philip D. Rack

45) Biomimetic Autonomous Enzymatic Nanowalker of High Fuel Efficiency (ACS NANO) Friday June 17th 2016
Meihan Liu, Juan Cheng, Shern Ren Tee, Sarangapani Sreelatha, Iong Ying Loh, Zhisong Wang

46) Near-Infrared Light-Responsive Hydrogel for Specific Recognition and Photothermal Site-Release of Circulating Tumor Cells (ACS NANO) Friday June 17th 2016
Song-Wei Lv, Ya Liu, Min Xie, Jing Wang, Xue-Wei Yan, Zhen Li, Wei-Guo Dong, Wei-Hua Huang

47) Wearable Electricity Generators Fabricated Utilizing Transparent Electronic Textiles Based on Polyester/Ag Nanowires/Graphene Core (ACS NANO) Friday June 17th 2016
Chaoxing Wu, Tae Whan Kim, Fushan Li, Tailiang Guo

48) Ultrafast Nonlinear Excitation Dynamics of Black Phosphorus Nanosheets from Visible to Mid-Infrared (ACS NANO) Thursday June 16th 2016
Kangpeng Wang, Beata M. Szyd

49) Atomically Thin Ohmic Edge Contacts Between Two-Dimensional Materials (ACS NANO) Thursday June 16th 2016
Marcos H. D. Guimara

50) Nanotechnology Education for the Global World: Training the Leaders of Tomorrow (ACS NANO) Thursday June 16th 2016
Joshua A. Jackman, Dong-Joon Cho, Jaywon Lee, Jia Ming Chen, Flemming Besenbacher, Dawn A. Bonnell, Mark C. Hersam, Paul S. Weiss, Nam-Joon Cho

51) Intraparticle Energy Level Alignment of Semiconducting Polymer Nanoparticles to Amplify Chemiluminescence for Ultrasensitive In Vivo Imaging of Reactive Oxygen Species (ACS NANO) Thursday June 16th 2016
Xu Zhen, Chengwu Zhang, Chen Xie, Qingqing Miao, Kah Leong Lim, Kanyi Pu

52) pH- and Temperature-Sensitive Hydrogel Nanoparticles with Dual Photoluminescence for Bioprobes (ACS NANO) Thursday June 16th 2016
Yue Zhao, Ce Shi, Xudong Yang, Bowen Shen, Yuanqing Sun, Yang Chen, Xiaowei Xu, Hongchen Sun, Kui Yu, Bai Yang, Quan Lin

53) Scalable Production of Molybdenum Disulfide Based Biosensors (ACS NANO) Wednesday June 15th 2016
Carl H. Naylor, Nicholas J. Kybert, Camilla Schneier, Jin Xi, Gabriela Romero, Jeffery G. Saven, Renyu Liu, A. T. Charlie Johnson

54) Molecular Insights into Division of Single Human Cancer Cells in On-Chip Transparent Microtubes (ACS NANO) Wednesday June 15th 2016
Wang Xi, Christine K. Schmidt, Samuel Sanchez, David H. Gracias, Rafael E. Carazo-Salas, Richard Butler, Nicola Lawrence, Stephen P. Jackson, Oliver G. Schmidt

55) Flexible Yttrium-Stabilized Zirconia Nanofibers Offer Bioactive Cues for Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stromal Cells (ACS NANO) Wednesday June 15th 2016
Gerard Cadafalch Gazquez, Honglin Chen, Sjoerd A. Veldhuis, Alim Solmaz, Carlos Mota, Bernard A. Boukamp, Clemens A. van Blitterswijk, Johan E. ten Elshof, Lorenzo Moroni

56) High Luminescence Efficiency in MoS2 Grown by Chemical Vapor Deposition (ACS NANO) Wednesday June 15th 2016
Matin Amani, Robert A. Burke, Xiang Ji, Peida Zhao, Der-Hsien Lien, Peyman Taheri, Geun Ho Ahn, Daisuke Kirya, Joel W. Ager, Eli Yablonovitch, Jing Kong, Madan Dubey, Ali Javey

57) Dynamic Contact Angle at the Nanoscale: A Unified View (ACS NANO) Tuesday June 14th 2016
Alex V. Lukyanov, Alexei E. Likhtman

58) Quantitative Subsurface Atomic Structure Fingerprint for 2D Materials and Heterostructures by First-Principles-Calibrated Contact-Resonance Atomic Force Microscopy (ACS NANO) Monday June 13th 2016
Qing Tu, Bjo

59) Subpicosecond Photoinduced Hole Transfer from a CdS Quantum Dot to a Molecular Acceptor Bound Through an Exciton-Delocalizing Ligand (ACS NANO) Monday June 13th 2016
Shichen Lian, David J. Weinberg, Rachel D. Harris, Mohamad S. Kodaimati, Emily A. Weiss

60) Revealing Defect-State Photoluminescence in Monolayer WS2 by Cryogenic Laser Processing (ACS NANO) Monday June 13th 2016
Zhengyu He, Xiaochen Wang, Wenshuo Xu, Yingqiu Zhou, Yuewen Sheng, Youmin Rong, Jason M. Smith, Jamie H. Warner

61) Fabrication of Sealed Nanostraw Microdevices for Oral Drug Delivery (ACS NANO) Monday June 13th 2016
Cade B. Fox, Yuhong Cao, Cameron L. Nemeth, Hariharasudhan D. Chirra, Rachel W. Chevalier, Alexander M. Xu, Nicholas A. Melosh, Tejal A. Desai

62) Rationally Designed 2-in-1 Nanoparticles Can Overcome Adaptive Resistance in Cancer (ACS NANO) Monday June 13th 2016
Aaron Goldman, Ashish Kulkarni, Mohammad Kohandel, Prithvi Pandey, Poornima Rao, Siva Kumar Natarajan, Venkata Sabbisetti, Shiladitya Sengupta

63) DNA Origami Mask for Sub-Ten-Nanometer Lithography (ACS NANO) Friday June 10th 2016
Cheikh Tidiane Diagne, Christophe Brun, Didier Gasparutto, Xavier Baillin, Raluca Tiron

64) A Nanoprinted Model of Interstitial Cancer Migration Reveals a Link between Cell Deformability and Proliferation (ACS NANO) Friday June 10th 2016
Magdalini Panagiotakopoulou, Martin Bergert, Anna Taubenberger, Jochen Guck, Dimos Poulikakos, Aldo Ferrari

65) Structural Transitions in Cholesteric Liquid Crystal Droplets (ACS NANO) Friday June 10th 2016
Ye Zhou, Emre Bukusoglu, Jose

66) Harvesting Broad Frequency Band Blue Energy by a Triboelectric (ACS NANO) Friday June 10th 2016
Zhen Wen, Hengyu Guo, Yunlong Zi, Min-Hsin Yeh, Xin Wang, Jianan Deng, Jie Wang, Shengming Li, Chenguo Hu, Liping Zhu, Zhong Lin Wang

67) Tuning Light Emission of a Pressure-Sensitive Silicon/ZnO Nanowires Heterostructure Matrix through Piezo-phototronic Effects (ACS NANO) Friday June 10th 2016
Mengxiao Chen, Caofeng Pan, Taiping Zhang, Xiaoyi Li, Renrong Liang, Zhong Lin Wang

68) Rational Design of Multi-Stimuli-Responsive Nanoparticles for Precise Cancer Therapy (ACS NANO) Friday June 10th 2016
Xiaonan An, Aijun Zhu, Huanhuan Luo, Hengte Ke, Huabing Chen, Youliang Zhao

69) Ultrafast Band Structure Control of a Two-Dimensional Heterostructure (ACS NANO) Friday June 10th 2016
S

70) Multilayer Approach for Advanced Hybrid Lithium Battery (ACS NANO) Thursday June 9th 2016
Jun Ming, Mengliu Li, Pushpendra Kumar, Lain-Jong Li

71) Mechanism of Charge Transfer from Plasmonic Nanostructures to Chemically Attached Materials (ACS NANO) Thursday June 9th 2016
Calvin Boerigter, Umar Aslam, Suljo Linic

72) Achieving an Accurate Surface Profile of a Photonic Crystal for Near-Unity Solar Absorption in a Super Thin-Film Architecture (ACS NANO) Wednesday June 8th 2016
Ping Kuang, Sergey Eyderman, Mei-Li Hsieh, Anthony Post, Sajeev John, Shawn-Yu Lin

73) The Great Reduction of a Carbon Nanotube (ACS NANO) Tuesday June 7th 2016
Liyan Zhu, Jinlan Wang, Feng Ding

74) Hydrogen-like Wannier (ACS NANO) Monday June 6th 2016
Jenya Tilchin, Dmitry N. Dirin, Georgy I. Maikov, Aldona Sashchiuk, Maksym V. Kovalenko, Efrat Lifshitz

75) Real-Time Imaging of Single HIV-1 Disassembly with Multicolor Viral Particles (ACS NANO) Monday June 6th 2016
Yingxin Ma, Zhike He, Tianwei Tan, Wei Li, Zhiping Zhang, Shuang Song, Xiaowei Zhang, Qinxue Hu, Peng Zhou, Yuntao Wu, Xian-En Zhang, Zongqiang Cui

76) In Vivo Self-Powered Wireless Cardiac Monitoring via Implantable Triboelectric Nanogenerator (ACS NANO) Monday June 6th 2016
Qiang Zheng, Hao Zhang, Bojing Shi, Xiang Xue, Zhuo Liu, Yiming Jin, Ye Ma, Yang Zou, Xinxin Wang, Zhao An, Wei Tang, Wei Zhang, Fan Yang, Yang Liu, Xilong Lang, Zhiyun Xu, Zhou Li, Zhong Lin Wang

77) Phase Boundary Propagation in Li-Alloying Battery Electrodes Revealed by Liquid-Cell Transmission Electron Microscopy (ACS NANO) Monday June 6th 2016
Andrew J. Leenheer, Katherine L. Jungjohann, Kevin R. Zavadil, Charles T. Harris

78) Aggregation of Heterogeneously Charged Colloids (ACS NANO) Monday June 6th 2016
Joshua M. Dempster, Monica Olvera de la Cruz

79) Achieving Ultrafast Hole Transfer at the Monolayer MoS2 and CH3NH3PbI3 Perovskite Interface by Defect Engineering (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Bo Peng, Guannan Yu, Yawen Zhao, Qiang Xu, Guichuan Xing, Xinfeng Liu, Deyi Fu, Bo Liu, Jun Rong Sherman Tan, Wei Tang, Haipeng Lu, Jianliang Xie, Longjiang Deng, Tze Chien Sum, Kian Ping Loh

80) Modal Coupling of Single Photon Emitters Within Nanofiber Waveguides (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Michele Gaio, Maria Moffa, Marta Castro-Lopez, Dario Pisignano, Andrea Camposeo, Riccardo Sapienza

81) Silicon Diphosphide: A Si-Based Three-Dimensional Crystalline Framework as a High-Performance Li-Ion Battery Anode (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Hyuk-Tae Kwon, Churl Kyoung Lee, Ki-Joon Jeon, Cheol-Min Park

82) Integrated Microalgae Analysis Photobioreactor for Rapid Strain Selection (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
SoonGweon Hong, Minsun Song, Sungjun Kim, Doyeon Bang, Taewook Kang, Inhee Choi, Luke P. Lee

83) A Hydrogel-Based Hybrid Theranostic Contact Lens for Fungal Keratitis (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Jian-Fei Huang, Jing Zhong, Guo-Pu Chen, Zuan-Tao Lin, Yuqing Deng, Yong-Lin Liu, Piao-Yang Cao, Bowen Wang, Yantao Wei, Tianfu Wu, Jin Yuan, Gang-Biao Jiang

84) Observation of Space Charge Dynamics Inside an All Oxide Based Solar Cell (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Shrabani Panigrahi, Toma

85) Mechanical Unfolding of an Autotransporter Passenger Protein Reveals the Secretion Starting Point and Processive Transport Intermediates (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Marian Baclayon, Peter van Ulsen, Halima Mouhib, Maryam Hashemi Shabestari, Timo Verzijden, Sanne Abeln, Wouter H. Roos, Gijs J. L. Wuite

86) Hybrid Perovskite/Perovskite Heterojunction Solar Cells (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Yinghong Hu, Johannes Schlipf, Michael Wussler, Michiel L. Petrus, Wolfram Jaegermann, Thomas Bein, Peter Mu

87) Morphology Change of C60 Islands on Organic Crystals Observed by Atomic Force Microscopy (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Sara Freund, Antoine Hinaut, Re

88) Smart Superstructures with Ultrahigh pH-Sensitivity for Targeting Acidic Tumor Microenvironment: Instantaneous Size Switching and Improved Tumor Penetration (ACS NANO) Friday June 3rd 2016
Hong-Jun Li, Jin-Zhi Du, Jing Liu, Xiao-Jiao Du, Song Shen, Yan-Hua Zhu, Xiaoyan Wang, Xiaodong Ye, Shuming Nie, Jun Wang

89) Effect of Ions and Ionic Strength on Surface Plasmon Absorption of Single Gold Nanowires (ACS NANO) Thursday June 2nd 2016
Susil Baral, Andrew J. Green, Hugh H. Richardson

90) Rotating-Disk-Based Hybridized Electromagnetic (ACS NANO) Wednesday June 1st 2016
Binbin Zhang, Jun Chen, Long Jin, Weili Deng, Lei Zhang, Haitao Zhang, Minhao Zhu, Weiqing Yang, Zhong Lin Wang

91) In Situ Mechanical Testing of Nanostructured Bijel Fibers (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Martin F. Haase, Nima Sharifi-Mood, Daeyeon Lee, Kathleen J. Stebe

92) Large Work Function Modulation of Monolayer MoS2 by Ambient Gases (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Si Young Lee, Un Jeong Kim, JaeGwan Chung, Honggi Nam, Hye Yun Jeong, Gang Hee Han, Hyun Kim, Hye Min Oh, Hyangsook Lee, Hyochul Kim, Young-Geun Roh, Jineun Kim, Sung Woo Hwang, Yeonsang Park, Young Hee Lee

93) Conformal Nanoencapsulation of Allogeneic T Cells Mitigates Graft-versus-Host Disease and Retains Graft-versus-Leukemia Activity (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Shuting Zhao, Lingling Zhang, Jianfeng Han, Jianhong Chu, Hai Wang, Xilin Chen, Youwei Wang, Norm Tun, Lanchun Lu, Xue-Feng Bai, Martha Yearsley, Steven Devine, Xiaoming He, Jianhua Yu

94) Rocket Science at the Nanoscale (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Jinxing Li, Isaac Rozen, Joseph Wang

95) Quantum Mechanical Description of Raman Scattering from Molecules in Plasmonic Cavities (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Mikolaj K. Schmidt, Ruben Esteban, Alejandro Gonza

96) Large-Area Deposition of MoS2 by Pulsed Laser Deposition with In Situ Thickness Control (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Martha I. Serna, Seong H. Yoo, Salvador Moreno, Yang Xi, Juan Pablo Oviedo, Hyunjoo Choi, Husam N. Alshareef, Moon J. Kim, Majid Minary-Jolandan, Manuel A. Quevedo-Lopez

97) Crystal Orientation Controlled Photovoltaic Properties of Multilayer GaAs Nanowire Arrays (ACS NANO) Tuesday May 31st 2016
Ning Han, Zai-xing Yang, Fengyun Wang, SenPo Yip, Dapan Li, Tak Fu Hung, Yunfa Chen, Johnny C. Ho

98) 3,4-Dihydroxyphenylalanine Peptides as Nonperturbative Quantum Dot Sensors of Aminopeptidase (ACS NANO) Friday May 27th 2016
Valle Palomo, Sebastia

View: prev | next


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()