ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) Mn2+-Doped CdSe/CdS Core/Multishell Colloidal Quantum Wells Enabling Tunable Carrier (ACS NANO) Thursday November 26th 2015
Savas Delikanli, Mehmet Zafer Akgul, Joseph R. Murphy, Biplob Barman, Yutsung Tsai, Thomas Scrace, Peiyao Zhang, Berkay Bozok, Pedro Ludwig Herna

2) Chemical Mass Production of Graphene Nanoplatelets in (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Ayrat M. Dimiev, Gabriel Ceriotti, Andrew Metzger, Nam Dong Kim, James M. Tour

3) Size-Controlled Intercalation-to-Conversion Transition in Lithiation of Transition-Metal Chalcogenides (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Langli Luo, Benliang Zhao, Bin Xiang, Chong-Min Wang

4) How To Light Special Hot Spots in Multiparticle (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Shu Chen, Ling-Yan Meng, Hang-Yong Shan, Jian-Feng Li, Lihua Qian, Christopher T. Williams, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian

5) Near-Infrared Light-Activatable Microneedle System for Treating Superficial Tumors by Combination of Chemotherapy and Photothermal Therapy (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Mei-Chin Chen, Zhi-Wei Lin, Ming-Hung Ling

6) Surface-Mediated Protein Unfolding as a Search Process for Denaturing Sites (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
James S. Weltz, Daniel K. Schwartz, Joel L. Kaar

7) Complex Magnetic Exchange Coupling between Co Nanostructures and Ni(111) across Epitaxial Graphene (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Alessandro Barla, Valerio Bellini, Stefano Rusponi, Paolo Ferriani, Marina Pivetta, Fabio Donati, Franc

8) Aqueous Rechargeable Alkaline CoxNi2 (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Jilei Liu, Jin Wang, Zhiliang Ku, Huanhuan Wang, Shi Chen, Lili Zhang, Jianyi Lin, Ze Xiang Shen

9) Hierarchical Layered Heterogeneous Graphene-poly(N-isopropylacrylamide)-clay Hydrogels with Superior Modulus, Strength, and Toughness (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Chao Teng, Jinliang Qiao, Jianfeng Wang, Lei Jiang, Ying Zhu

10) Electrum, the Gold (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Gre

11) Identification of Nanoparticle Prototypes and Archetypes (ACS NANO) Wednesday November 25th 2015
Michael Fernandez, Amanda S. Barnard

12) Tailoring Anisotropic Interactions between Soft Nanospheres Using Dense Arrays of Smectic Liquid Crystal Edge Dislocations (ACS NANO) Tuesday November 24th 2015
Delphine Coursault, Jean-Francois Blach, Johan Grand, Alessandro Coati, Alina Vlad, Bruno Zappone, David Babonneau, Georges Le

13) Plasmon (ACS NANO) Tuesday November 24th 2015
Paul J. Ackerman, Haridas Mundoor, Ivan I. Smalyukh, Jao van de Lagemaat

14) Synthesis of Low-Density, Carbon-Doped, Porous Hexagonal Boron Nitride Solids (ACS NANO) Tuesday November 24th 2015
Chandkiram Gautam, Chandra Sekhar Tiwary, Sujin Jose, Gustavo Brunetto, Sehmus Ozden, Soumya Vinod, Prasanth Raghavan, Santoshkumar Biradar, Douglas Soares Galvao, Pulickel M. Ajayan

15) Multichannel Detection and Differentiation of Explosives with a Quantum Dot Array (ACS NANO) Tuesday November 24th 2015
William J. Peveler, Alberto Roldan, Nathan Hollingsworth, Michael J. Porter, Ivan P. Parkin

16) Recent Advances in Two-Dimensional Materials beyond Graphene (ACS NANO) Tuesday November 24th 2015
Ganesh R. Bhimanapati, Zhong Lin, Vincent Meunier, Yeonwoong Jung, Judy Cha, Saptarshi Das, Di Xiao, Youngwoo Son, Michael S. Strano, Valentino R. Cooper, Liangbo Liang, Steven G. Louie, Emilie Ringe, Wu Zhou, Steve S. Kim, Rajesh R. Naik, Bobby G. Sumpter, Humberto Terrones, Fengnian Xia, Yeliang Wang, Jun Zhu, Deji Akinwande, Nasim Alem, Jon A. Schuller, Raymond E. Schaak, Mauricio Terrones, Joshua A. Robinson

17) Gold Nanoparticle Quantitation by Whole Cell Tomography (ACS NANO) Tuesday November 24th 2015
Aric W. Sanders, Kavita M. Jeerage, Cindi L. Schwartz, Alexandra E. Curtin, Ann N. Chiaramonti

18) Parallel Comparative Studies on Mouse Toxicity of Oxide Nanoparticle- and Gadolinium-Based T1 MRI Contrast Agents (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Rui Chen, Daishun Ling, Lin Zhao, Shuaifei Wang, Ying Liu, Ru Bai, Seungmin Baik, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Taeghwan Hyeon

19) Ultralight, Strong, Three-Dimensional SiC Structures (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Sakineh Chabi, Victoria G. Rocha, Esther Garcia-Tunton, Claudio Ferraro, Eduardo Saiz, Yongde Xia, Yanqiu Zhu

20) Bipolar Conductance Switching of Single Anthradithiophene Molecules (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Bogdana Borca, Verena Schendel, Re

21) Covalent Functionalization of Boron Nitride Nanotubes via Reduction Chemistry (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Homin Shin, Jingwen Guan, Marek Z. Zgierski, Keun Su Kim, Christopher T. Kingston, Benoit Simard

22) Highly Ordered Single Crystalline Nanowire Array Assembled Three-Dimensional Nb3O7(OH) and Nb2O5 Superstructures for Energy Storage and Conversion Applications (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Haimin Zhang, Yun Wang, Porun Liu, Shu Lei Chou, Jia Zhao Wang, Hongwei Liu, Guozhong Wang, Huijun Zhao

23) Rotationally Commensurate Growth of MoS2 on Epitaxial Graphene (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Xiaolong Liu, Itamar Balla, Hadallia Bergeron, Gavin P. Campbell, Michael J. Bedzyk, Mark C. Hersam

24) Dynamic DNA Nanotubes: Reversible Switching between Single and Double-Stranded Forms, and Effect of Base Deletions (ACS NANO) Monday November 23rd 2015
Janane F. Rahbani, Amani A. Hariri, Gonzalo Cosa, Hanadi F. Sleiman

25) Proteomic and Lipidomic Analysis of Nanoparticle Corona upon Contact with Lung Surfactant Reveals Differences in Protein, but Not Lipid Composition (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Simon Sebastian Raesch, Stefan Tenzer, Wiebke Storck, Alexander Rurainski, Dominik Selzer, Christian Arnold Ruge, Jesus Perez-Gil, Ulrich Friedrich Schaefer, Claus-Michael Lehr

26) Compression Limit of Two-Dimensional Water Constrained in Graphene Nanocapillaries (ACS NANO) Friday November 20th 2015
YinBo Zhu, FengChao Wang, Jaeil Bai, Xiao Cheng Zeng, HengAn Wu

27) All-Quantum-Dot Infrared Light-Emitting Diodes (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Zhenyu Yang, Oleksandr Voznyy, Mengxia Liu, Mingjian Yuan, Alexander H. Ip, Osman S. Ahmed, Larissa Levina, Sachin Kinge, Sjoerd Hoogland, Edward H. Sargent

28) Mesoporous Carbon Nanospheres Featured Fluorescent Aptasensor for Multiple Diagnosis of Cancer in Vitro and in Vivo (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Chengyi Li, Ying Meng, Shanshan Wang, Min Qian, Jianxin Wang, Weiyue Lu, Rongqin Huang

29) High-Tc Layered Ferrielectric Crystals by Coherent Spinodal Decomposition (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Michael A. Susner, Alex Belianinov, Albina Borisevich, Qian He, Marius Chyasnavichyus, Hakan Demir, David S. Sholl, Panchapakesan Ganesh, Douglas L. Abernathy, Michael A. McGuire, Petro Maksymovych

30) Self-Assembly Strategy for Fabricating Connected Graphene Nanoribbons (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Patrick Han, Kazuto Akagi, Filippo Federici Canova, Ryota Shimizu, Hiroyuki Oguchi, Susumu Shiraki, Paul S. Weiss, Naoki Asao, Taro Hitosugi

31) Suppressing Segregation in Highly Phosphorus Doped Silicon Monolayers (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Joris G. Keizer, Sebastian Koelling, Paul M. Koenraad, Michelle Y. Simmons

32) High-Throughput, Algorithmic Determination of Nanoparticle Structure from Electron Microscopy Images (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Christine R. Laramy, Keith A. Brown, Matthew N. O

33) Direct Analysis of Gene Synthesis Reactions Using Solid-State Nanopores (ACS NANO) Friday November 20th 2015
Spencer Carson, Scott T. Wick, Peter A. Carr, Meni Wanunu, Carlos A. Aguilar

34) Dewetting Transitions of Dropwise Condensation on Nanotexture-Enhanced Superhydrophobic Surfaces (ACS NANO) Thursday November 19th 2015
Cunjing Lv, Pengfei Hao, Xiwen Zhang, Feng He

35) Tuning Electron-Conduction and Spin Transport in Magnetic Iron Oxide Nanoparticle Assemblies via Tetrathiafulvalene-Fused Ligands (ACS NANO) Thursday November 19th 2015
Zhong-Peng Lv, Zhong-Zhi Luan, Hai-Ying Wang, Sheng Liu, Cheng-Hui Li, Di Wu, Jing-Lin Zuo, Shouheng Sun

36) Structural Optimization of Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Water Wave Energy (ACS NANO) Thursday November 19th 2015
Tao Jiang, Li Min Zhang, Xiangyu Chen, Chang Bao Han, Wei Tang, Chi Zhang, Liang Xu, Zhong Lin Wang

37) Bulk-Induced 1/f Noise at the Surface of Three-Dimensional Topological Insulators (ACS NANO) Thursday November 19th 2015
Semonti Bhattacharyya, Mitali Banerjee, Hariharan Nhalil, Saurav Islam, Chandan Dasgupta, Suja Elizabeth, Arindam Ghosh

38) Experimental Observation of Redox-Induced Fe (ACS NANO) Thursday November 19th 2015
Qingying Jia, Nagappan Ramaswamy, Hasnain Hafiz, Urszula Tylus, Kara Strickland, Gang Wu, Bernardo Barbiellini, Arun Bansil, Edward F. Holby, Piotr Zelenay, Sanjeev Mukerjee

39) Switching Molecular Kondo Effect via Supramolecular Interaction (ACS NANO) Wednesday November 18th 2015
Qiushi Zhang, Guowen Kuang, Rui Pang, Xingqiang Shi, Nian Lin

40) Clear Experimental Demonstration of Hole Gas Accumulation in Ge/Si Core (ACS NANO) Wednesday November 18th 2015
Naoki Fukata, Mingke Yu, Wipakorn Jevasuwan, Toshiaki Takei, Yoshio Bando, Wenzhuo Wu, Zhong Lin Wang

41) Characterization of Interstrand DNA (ACS NANO) Wednesday November 18th 2015
Xinyue Zhang, Nathan E. Price, Xi Fang, Zhiyu Yang, Li-Qun Gu, Kent S. Gates

42) Controllable Synthesis and Surface Wettability of Flower-Shaped Silver Nanocube-Organosilica Hybrid Colloidal Nanoparticles (ACS NANO) Wednesday November 18th 2015
Yangyi Sun, Min Chen, Shuxue Zhou, Jing Hu, Limin Wu

43) Discrimination of Umami Tastants Using Floating Electrode-Based Bioelectronic Tongue Mimicking Insect Taste Systems (ACS NANO) Wednesday November 18th 2015
Minju Lee, Je Won Jung, Daesan Kim, Young-Joon Ahn, Seunghun Hong, Hyung Wook Kwon

44) Gold over Branched Palladium Nanostructures for Photothermal Cancer Therapy (ACS NANO) Wednesday November 18th 2015
Andrew J. McGrath, Yi-Hsin Chien, Soshan Cheong, David A. J. Herman, John Watt, Anna M. Henning, Lucy Gloag, Chen-Sheng Yeh, Richard D. Tilley

45) Demonstration of Hole Transport and Voltage Equilibration in Self-Assembled (ACS NANO) Tuesday November 17th 2015
Kalpana Besar, Herdeline Ann M. Ardon

46) Dynamic Diglyme-Mediated Self-Assembly of Gold Nanoclusters (ACS NANO) Monday November 16th 2015
W. Scott Compel, O. Andrea Wong, Xi Chen, Chongyue Yi, Roy Geiss, Hannu Ha

47) Low-Temperature Atomic Layer Deposition of Crystalline and Photoactive Ultrathin Hematite Films for Solar Water Splitting (ACS NANO) Monday November 16th 2015
Ludmilla Steier, Jingshan Luo, Marcel Schreier, Matthew T. Mayer, Timo Sajavaara, Michael Gra

48) Cooperative Chemisorption-Induced Physisorption of CO2 Molecules by Metal (ACS NANO) Monday November 16th 2015
Min Feng, Hrvoje Petek, Yongliang Shi, Hao Sun, Jin Zhao, Florencia Calaza, Martin Sterrer, Hans-Joachim Freund

49) Implications of the Differential Toxicological Effects of III (ACS NANO) Monday November 16th 2015
Wen Jiang, Sijie Lin, Chong Hyun Chang, Zhaoxia Ji, Bingbing Sun, Xiang Wang, Ruibin Li, Nanetta Pon, Tian Xia, Andre

50) Gold Nanorod Rotary Motors Driven by Resonant Light Scattering (ACS NANO) Monday November 16th 2015
Lei Shao, Zhong-Jian Yang, Daniel Andre

51) Modifying Thermal Transport in Colloidal Nanocrystal Solids with Surface Chemistry (ACS NANO) Friday November 13th 2015
Minglu Liu, Yuanyu Ma, Robert Y. Wang

52) Removal of Particulate Matter Emissions from a Vehicle Using a Self-Powered Triboelectric Filter (ACS NANO) Friday November 13th 2015
Chang Bao Han, Tao Jiang, Chi Zhang, Xiaohui Li, Chaoying Zhang, Xia Cao, Zhong Lin Wang

53) Photoactivated Spatiotemporally-Responsive Nanosensors of in Vivo Protease Activity (ACS NANO) Friday November 13th 2015
Jaideep S. Dudani, Piyush K. Jain, Gabriel A. Kwong, Kelly R. Stevens, Sangeeta N. Bhatia

54) Determining the Time Window for Dynamic Nanowire Cell Penetration Processes (ACS NANO) Friday November 13th 2015
Xi Xie, Amin Aalipour, Sneha V. Gupta, Nicholas A. Melosh

55) Hybridized Electromagnetic (ACS NANO) Friday November 13th 2015
Ting Quan, Xue Wang, Zhong Lin Wang, Ya Yang

56) Stretchable Random Lasers with Tunable Coherent Loops (ACS NANO) Thursday November 12th 2015
Tzu-Min Sun, Cih-Su Wang, Chi-Shiun Liao, Lin-Shih Yao, Packiyaraj Perumal, Chia-Wei Chiang, Yang-Fang Chen

57) Using Scanning-Probe Block Copolymer Lithography and Electron Microscopy To Track Shape Evolution in Multimetallic Nanoclusters (ACS NANO) Thursday November 12th 2015
Guoliang Liu, Chuan Zhang, Jinsong Wu, Chad A. Mirkin

58) White-Light-Induced Collective Heating of Gold Nanocomposite/Bombyx mori Silk Thin Films with Ultrahigh Broadband Absorbance (ACS NANO) Thursday November 12th 2015
Shao Hsuan Tsao, Dehui Wan, Yu-Sheng Lai, Ho-Ming Chang, Chen-Chieh Yu, Keng-Te Lin, Hsuen-Li Chen

59) High-Speed Multipass Coulter Counter with Ultrahigh Resolution (ACS NANO) Thursday November 12th 2015
Martin A. Edwards, Sean R. German, Jeffrey E. Dick, Allen J. Bard, Henry S. White

60) Clicking Hydrazine and Aldehyde: The Way to Labeling of Viruses with Quantum Dots (ACS NANO) Wednesday November 11th 2015
Zheng-Yuan Hong, Cheng Lv, An-An Liu, Shu-Lin Liu, En-Ze Sun, Zhi-Ling Zhang, Ai-Wen Lei, Dai-Wen Pang

61) Constructing Highly Oriented Configuration by Few-Layer MoS2: Toward High-Performance Lithium-Ion Batteries and Hydrogen Evolution Reactions (ACS NANO) Wednesday November 11th 2015
Sanpei Zhang, B. V. R. Chowdari, Zhaoyin Wen, Jun Jin, Jianhua Yang

62) Ultrafine Iron Pyrite (FeS2) Nanocrystals Improve Sodium (ACS NANO) Wednesday November 11th 2015
Anna Douglas, Rachel Carter, Landon Oakes, Keith Share, Adam P. Cohn, Cary L. Pint

63) Influence of an Inorganic Interlayer on Exciton Separation in Hybrid Solar Cells (ACS NANO) Tuesday November 10th 2015
Claire L. Armstrong, Michael B. Price, David Mun

64) Self-Assembled Resonance Energy Transfer Keys for Secure Communication over Classical Channels (ACS NANO) Tuesday November 10th 2015
Vishwa Nellore, Sam Xi, Chris Dwyer

65) Proximity Effect Induced Electronic Properties of Graphene on Bi2Te2Se (ACS NANO) Tuesday November 10th 2015
Paengro Lee, Kyung-Hwan Jin, Si Jin Sung, Jin Gul Kim, Min-Tae Ryu, Hee-Min Park, Seung-Hoon Jhi, Namdong Kim, Yongsam Kim, Seong Uk Yu, Kwang S. Kim, Do Young Noh, Jinwook Chung

66) Predicting Adsorption Affinities of Small Molecules on Carbon Nanotubes Using Molecular Dynamics Simulation (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Jeffrey Comer, Ran Chen, Horacio Poblete, Ariela Vergara-Jaque, Jim E. Riviere

67) Spectroscopic Signatures of AA (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Ming Xia, Bo Li, Kuibo Yin, Giovanni Capellini, Gang Niu, Yongji Gong, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, Ya-Hong Xie

68) Photocatalytic Stability of Single- and Few-Layer MoS2 (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Eric Parzinger, Bastian Miller, Benno Blaschke, Jose A. Garrido, Joel W. Ager, Alexander Holleitner, Ursula Wurstbauer

69) Continuous Carbon Nanotube (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Iskandar Kholmanov, Jaehyun Kim, Eric Ou, Rodney S. Ruoff, Li Shi

70) Synthesis of Highly Fluorescent Copper Clusters Using Living Polymer Chains as Combined Reducing Agents and Ligands (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Markus J. Barthel, Ilaria Angeloni, Alessia Petrelli, Tommaso Avellini, Alice Scarpellini, Giovanni Bertoni, Andrea Armirotti, Iwan Moreels, Teresa Pellegrino

71) Evanescent Light-Scattering Microscopy for Label-Free Interfacial Imaging: From Single Sub-100 nm Vesicles to Live Cells (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Bjo

72) Characterization of Nucleic Acid Compaction with Histone-Mimic Nanoparticles through All-Atom Molecular Dynamics (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Jessica A. Nash, Abhishek Singh, Nan K. Li, Yaroslava G. Yingling

73) Automatic Mode Transition Enabled Robust Triboelectric Nanogenerators (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Jun Chen, Jin Yang, Hengyu Guo, Zhaoling Li, Li Zheng, Yuanjie Su, Zhen Wen, Xing Fan, Zhong Lin Wang

74) Quantitative Analysis of the Local Phase Transitions Induced by Laser Heating (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Anton V. Ievlev, Michael A. Susner, Michael A. McGuire, Petro Maksymovych, Sergei V. Kalinin

75) Multifunctional Electroactive Nanocomposites Based on Piezoelectric Boron Nitride Nanotubes (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Jin Ho Kang, Godfrey Sauti, Cheol Park, Vesselin I. Yamakov, Kristopher E. Wise, Sharon E. Lowther, Catharine C. Fay, Sheila A. Thibeault, Robert G. Bryant

76) Reversible Local and Global Switching in Multicomponent Supramolecular Networks: Controlled Guest Release and Capture at the Solution/Solid Interface (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Shern-Long Lee, Yuan Fang, Gangamallaiah Velpula, Fernando P. Cometto, Magali

77) Identifying the Atomic-Level Effects of Metal Composition on the Structure and Catalytic Activity of Peptide-Templated Materials (ACS NANO) Monday November 9th 2015
Nicholas A. Merrill, Erik M. McKee, Kyle C. Merino, Lawrence F. Drummy, Sungsik Lee, Benjamin Reinhart, Yang Ren, Anatoly I. Frenkel, Rajesh R. Naik, Nicholas M. Bedford, Marc R. Knecht

78) Bottlebrush Block Polymers: Quantitative Theory and Experiments (ACS NANO) Friday November 6th 2015
Samuel J. Dalsin, Thomas G. Rions-Maehren, Marissa D. Beam, Frank S. Bates, Marc A. Hillmyer, Mark W. Matsen

79) Photoacoustic and Colorimetric Visualization of Latent Fingerprints (ACS NANO) Friday November 6th 2015
Kai Song, Peng Huang, Chenglin Yi, Bo Ning, Song Hu, Liming Nie, Xiaoyuan Chen, Zhihong Nie

80) Tracking of Inhaled Near-Infrared Fluorescent Nanoparticles in Lungs of SKH-1 Mice with Allergic Airway Inflammation (ACS NANO) Friday November 6th 2015
M. Andrea Markus, Joanna Napp, Thomas Behnke, Miso Mitkovski, Sebastian Monecke, Christian Dullin, Stephen Kilfeather, Ralf Dressel, Ute Resch-Genger, Frauke Alves

81) A Colorimetric Plasmonic Nanosensor for Dosimetry of Therapeutic Levels of Ionizing Radiation (ACS NANO) Friday November 6th 2015
Karthik Pushpavanam, Eshwaran Narayanan, John Chang, Stephen Sapareto, Kaushal Rege

82) Measurement of Ultrafast Excitonic Dynamics of Few-Layer MoS2 Using State-Selective Coherent Multidimensional Spectroscopy (ACS NANO) Thursday November 5th 2015
Kyle J. Czech, Blaise J. Thompson, Schuyler Kain, Qi Ding, Melinda J. Shearer, Robert J. Hamers, Song Jin, John C. Wright

83) Wireless Solar Water Splitting Device with Robust Cobalt-Catalyzed, Dual-Doped BiVO4 Photoanode and Perovskite Solar Cell in Tandem: A Dual Absorber Artificial Leaf (ACS NANO) Thursday November 5th 2015
Jin Hyun Kim, Yimhyun Jo, Ju Hun Kim, Ji Wook Jang, Hyun Jun Kang, Young Hye Lee, Dong Suk Kim, Yongseok Jun, Jae Sung Lee

84) Soft Discoidal Polymeric Nanoconstructs Resist Macrophage Uptake and Enhance Vascular Targeting in Tumors (ACS NANO) Thursday November 5th 2015
Jaehong Key, Anna Lisa Palange, Francesco Gentile, Santosh Aryal, Cinzia Stigliano, Daniele Di Mascolo, Enrica De Rosa, Minjung Cho, Yeonju Lee, Jaykrishna Singh, Paolo Decuzzi

85) Neutrophil-Mediated Delivery of Therapeutic Nanoparticles across Blood Vessel Barrier for Treatment of Inflammation and Infection (ACS NANO) Thursday November 5th 2015
Dafeng Chu, Jin Gao, Zhenjia Wang

86) Strain Loading Mode Dependent Bandgap Deformation Potential in ZnO Micro/Nanowires (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Xuewen Fu, Zhi-Min Liao, Ren Liu, Fang Lin, Jun Xu, Rui Zhu, Wei Zhong, Yingkai Liu, Wanlin Guo, Dapeng Yu

87) Revealing the Buried Metal (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Margareta Wagner, Stephen Berkebile, Falko P. Netzer, Michael G. Ramsey

88) Electrically Tunable Soft-Solid Block Copolymer Structural Color (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Tae Joon Park, Sun Kak Hwang, Sungmin Park, Sung Hwan Cho, Tae Hyun Park, Beomjin Jeong, Han Sol Kang, Du Yeol Ryu, June Huh, Edwin L. Thomas, Cheolmin Park

89) Controlled Doping of Vacancy-Containing Few-Layer MoS2 via Highly Stable Thiol-Based Molecular Chemisorption (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Dong Min Sim, Mincheol Kim, Soonmin Yim, Min-Jae Choi, Jaesuk Choi, Seunghyup Yoo, Yeon Sik Jung

90) Counterion-Mediated Ligand Exchange for PbS Colloidal Quantum Dot Superlattices (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Daniel M. Balazs, Dmitry N. Dirin, Hong-Hua Fang, Loredana Protesescu, Gert H. ten Brink, Bart J. Kooi, Maksym V. Kovalenko, Maria Antonietta Loi

91) Probing Photoexcited Carriers in a Few-Layer MoS2 Laminate by Time-Resolved Optical Pump (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Srabani Kar, Y. Su, R. R. Nair, A. K. Sood

92) Integrated Ternary Bioinspired Nanocomposites via Synergistic Toughening of Reduced Graphene Oxide and Double-Walled Carbon Nanotubes (ACS NANO) Wednesday November 4th 2015
Shanshan Gong, Wei Cui, Qi Zhang, Anyuan Cao, Lei Jiang, Qunfeng Cheng

93) Controlling Molecular Growth between Fractals and Crystals on Surfaces (ACS NANO) Tuesday November 3rd 2015
Xue Zhang, Na Li, Gao-Chen Gu, Hao Wang, Damian Nieckarz, Pawe

94) Fast, Label-Free Tracking of Single Viruses and Weakly Scattering Nanoparticles in a Nanofluidic Optical Fiber (ACS NANO) Tuesday November 3rd 2015
Sanli Faez, Yoav Lahini, Stefan Weidlich, Rees F. Garmann, Katrin Wondraczek, Matthias Zeisberger, Markus A. Schmidt, Michel Orrit, Vinothan N. Manoharan

95) Spontaneous Pattern Formation of Surface Nanodroplets from Competitive Growth (ACS NANO) Tuesday November 3rd 2015
Shuhua Peng, Detlef Lohse, Xuehua Zhang

96) Tellurium-Assisted Low-Temperature Synthesis of MoS2 and WS2 Monolayers (ACS NANO) Tuesday November 3rd 2015
Yongji Gong, Zhong Lin, Gonglan Ye, Gang Shi, Simin Feng, Yu Lei, Ana Laura Eli

97) In Vivo Differentiation of Therapeutic Insulin-Producing Cells from Bone Marrow Cells via Extracellular Vesicle-Mimetic Nanovesicles (ACS NANO) Tuesday November 3rd 2015
Keunhee Oh, Sae Rom Kim, Dae-Kyum Kim, Myung Won Seo, Changjin Lee, Hak Mo Lee, Ju-Eun Oh, Eun Young Choi, Dong-Sup Lee, Yong Song Gho, Kyong Soo Park

98) Superior Optical Properties of Perovskite Nanocrystals as Single Photon Emitters (ACS NANO) Tuesday November 3rd 2015
Fengrui Hu, Huichao Zhang, Chun Sun, Chunyang Yin, Bihu Lv, Chunfeng Zhang, William W. Yu, Xiaoyong Wang, Yu Zhang, Min Xiao

View: prev | next


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()